BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (sierpień 2011 r.)

Stawiski, dnia 09 sierpnia 2011r.

GN.6870.47.2011

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.        

LM1L/00036145/9

 

891/94

0,3189ha

Stawiski,

ul. Smolniki

dr

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjno – magazynowo - handlowe

Sprzedaż

80 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  20 września 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 9 sie 2011 08:18
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2011 08:20
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 10:35
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2508 razy