BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (marzec 2011)

Stawiski, dnia 15 marca 2011r.

GN 6870.10.2011            

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)                podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.   

LM1L/0001049/2

519 

0,0456ha

 

Stawiski            ul. Zjazd 5

Lokal mieszkalny nr 2

/27,55m2, 8,70m2 i 10,40m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

5 409,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

2.   

LM1L/00036645/4

543 

0,0193ha

 

Stawiski           ul. Wiejska 8

Lokal mieszkalny nr 6

/32,00m2, 9,70m2 i 9,70m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

6 784,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

3.   

LM1L/00001036/8

551 

0,0386ha

 

Stawiski            ul. Strażacka 1

Lokal mieszkalny nr 4

/38,62 m2, 10,20m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 327,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.     przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.     jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  28 kwietnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ  STAWISK

     Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 17 mar 2011 23:49
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2011 07:51
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:58
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2742 razy