BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dn. 2011-01-19

OŚR. 7660-1/11

 

Obwieszczenie

Burmistrza Stawisk

dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Stawiski w roku 2011.

 

Urząd Miejski w Stawiskach informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Stawiski. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji.

Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski, z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów miejskich.

Dofinansowaniem objęte będą koszty demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesione w 2011 roku na wymianę pokryć dachowych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać wywozu odpadów azbestowych, zdemontowanych z obiektów.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2011 r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Stawiskach p. nr 13 w terminie do dnia 28.02.2011r. stosownego wniosku. Wniosek dostępny na bip.stawiski.pl w zakładce ,,Tablica Ogłoszeń/Obwieszczenia” oraz w tut. Urzędzie, pok. nr 13 w godzinach pracy.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, p. nr 13, tel. (086) 278 50 50 – Dąbkowska Małgorzata.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 sty 2011 15:07
Data opublikowania: środa, 26 sty 2011 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2829 razy