BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (14 stycznia)

 

Stawiski, dnia 11  stycznia  2011r.

RM  0063 – 2/2/10

                                                                                               

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych  odbędzie się w dniu
14  stycznia 2011r. godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – sala konferencyjna.

Temat posiedzenia:

    1)   Opracowanie planu  pracy Komisji   Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na  2011 rok. 

    2)  Sprawy różne.

                                                                                                                                                                

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                           Elżbieta Zalewska

                                                                                                       

 

 

Data powstania: wtorek, 11 sty 2011 11:45
Data opublikowania: wtorek, 11 sty 2011 11:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 kwi 2011 14:27
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1652 razy