BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (16 lutego)

Stawiski, dn. 10 lutego 2010r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w STAWISKACH

Z a w i a d o m i e n i e

       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16 lutego (wtorek) 2010r. godz.1500 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 2

Temat posiedzenia:
  1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Hieronima Mierkowskiego – mieszkańca gminy Stawiski.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Robert Urban
Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 07:35
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 07:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 mar 2010 14:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1479 razy