BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach o zespół pomieszczeń)

Stawiski, dnia  2009-11-03

 

 

BI. 7331- 35/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 02 listopada 2009r została wydana dla Szkoły Podstawowej w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-49/09 z dnia 02 listopada 2009r na inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach o zespół pomieszczeń, w tym: o aulę szkolną, pomieszczenia do nauki, świetlicę i zespół sanitariatów wraz z częściową przebudową i termoizolacja budynku oraz niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działkę nr 652, położonym w m. Stawiski.

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 3 lis 2009 14:07
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2009 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2476 razy