BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Stawiski, dn. 7 października 2009r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w STAWISKACH

RM 0063 – 1/38/09

Z a w i a d o m i e n i e

       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 października (piątek) 2009 r. godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 2

Temat posiedzenia:
  1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Dariusza Kozikowskiego - mieszkańca gminy Stawiski na działalność Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Robert Urban
Data powstania: środa, 7 paź 2009 15:26
Data opublikowania: środa, 7 paź 2009 15:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2009 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1416 razy