BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA (Lipiec 2009)

Stawiski, dnia 22 lipca 2009r

GG 7240 – 37/09

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. ninieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.      

1024

     425

0,0047 ha

Stawiski ul. Długa

Rodzaj użytków - B

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie produkcyjno - usługowym

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Netto: 2 000,00 zł,

VAT 22%: 440,00 zł,

Brutto:2440,00 zł.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż trzy dni przed  dniem zawarcia umowy przenoszącej własność

 

 

2.

1050

518

0,0468 ha

Stawiski ul. Zjazd 7

Lokal mieszkalny nr 8

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny: 28 735,00 zł,

Udział w częściach wspólnych  działki:

1 611,00 zł

jw

Sprzedaż na rzecz najemcy

- 80 %  bonifikaty

3.

46285

620/2

621

0,0529 ha

0,0355 ha

Stawiski

ul. Polowa 3

Lokal mieszkalny nr 6

jw

jw

Lokal mieszkalny: 32 417,00 zł,

pomieszczenie przynależne: 390,00 zł

Udział w częściach wspólnych  działek:

2 911,00 zł

jw

Sprzedaż na rzecz najemcy

- 80 %  bonifikaty

4.

31153

891/89

0,1105ha

Stawiski

ul. Smolniki

Działka zabudowana

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod działalność produkcyjną

Umowa użyczenia na okres do lat 3

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 04 września 2009r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 23 lip 2009 10:32
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2009 10:33
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2009 10:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3147 razy