BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje...

KOMUNIKAT
w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich


      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.

      W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

      Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.
Data powstania: środa, 15 lip 2009 13:50
Data opublikowania: środa, 15 lip 2009 14:08
Data przejścia do archiwum: środa, 6 sty 2010 08:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2850 razy