BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk

informuje, iż od 01 września 2008r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pod nazwą


„UCZEŃ NA WSI”


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

      1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
      2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
      3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Stawiski.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

      1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
      3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
      4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
      5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach (I piętro), do dnia 30 września 2008 roku. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Iwona Niedźwiedzka, tel. 086 278 55 11. Druki wniosków wraz załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Stawiski: www.bip.stawiski.pl.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 13:53
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 09:15
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2724 razy