BIP Gminy Stawiski

Skarbnik - główny księgowy


Iwona Ofman

 

tel. (0-86) 278-50-20,
wew. 27

 

pok. nr 19

 

e-mail: stawiski@bl.jst.net.plPodstawowe zadania i kompetencje:

 1. Dokonuje kontroli finansowej w podległym referacie i jednostkach gminnych.
 2. Kieruje pracą Referatu Finansowego oraz bezpośrednio nadzoruje właściwe spełnianie obowiązków pracowników referatu.
 3. Realizuje zadania z zakresu gospodarki finansowej gminy oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Prowadzi nadzór nad terminowością i przeprowadzaniem inwentaryzacji.
 5. Dokonuje analizy budżetu i przygotowuje bieżące informacje dla Burmistrza o jego realizacji.
Data powstania: sobota, 2 sie 2008 14:47
Data opublikowania: sobota, 2 sie 2008 16:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 8374 razy

Stanowisko pracy ds. księgowości i wydatków budżetowych


PODINSPEKTOR

Agnieszka Misiak

tel. (0-86) 278 - 51 - 66,
wew. 28

Pok. Nr 18


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie dokumentacji Księgowej w zbiorze wydatków budżetowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji wystawionych rachunków i faktur VAT
Data powstania: sobota, 2 sie 2008 14:48
Data opublikowania: sobota, 2 sie 2008 16:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 9850 razy

Stanowisko pracy ds. gospodarki kasowej


Pomoc Administracyjna

Kowalewska Marta

tel. (0-86) 278 - 51 - 56,
wew. 24

Pok. Nr 14


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego w Stawiskach i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski.
 2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 3. Wystawianie faktur VAT i rachunków, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie deklaracji VAT-7.
 4. Prowadzenie analityki rozmów telefonicznych i najmu lokali.
Data powstania: sobota, 2 sie 2008 14:50
Data opublikowania: sobota, 2 sie 2008 16:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 9749 razy

Stanowisko pracy ds. płac


INSPEKTOR

Jańczyk Beata

tel. (0-86) 278 - 51 - 66,
wew. 28

Pok. Nr 18


e-mail: finanse-umstawiski@stawiski.pl


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach i jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Prowadzenie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewidencji zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, chorobowych, opiekuńczych, sporządzanie deklaracji i raportów imiennych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 3. Wystawianie wniosków do PUP i PCPR o refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz rozliczanie tych refundacji.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2008 08:40
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2008 11:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 9642 razy

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkuPODINSPEKTOR

Wesołowska Mariatel. (0-86) 278 - 51 - 82,
wew. 13

Pok. Nr 16


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków lokalnych:
  • podatek od nieruchomości.
  • podatek rolny.
  • podatek leśny.
  • łączne zobowiązania pieniężne.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2008 13:11
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2008 13:16
Data edycji: czwartek, 5 sie 2010 08:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 9704 razy
Ilość edycji: 1

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej


INSPEKTOR

Ewa Grela

tel. (0-86) 278 - 51 - 78,
wew. 31

Pok. Nr 17


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Terminowe rozliczanie sołtysów z zainkasowanych należności zobowiązań pieniężnych.
 2. Prowadzenie Księgowości z zakresu podatku i opłat.
 3. Kontrola druków ścisłego zarachowania wydanych sołtysom.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2008 08:55
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2008 11:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 9585 razy

Stanowisko pracy ds. zaległości podatkowych
tel. (0-86) 278 - 51 - 78,
wew. 31

Pok. Nr 17


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Sprawy dot. umorzeń należności podatkowych, odraczanie, rozkładanie na raty oraz umarzanie odsetek za zwłokę.
 2. Wykonywanie zadań w zakresie egzekucji należności podatkowej.
 3. Rozliczanie inkasentów z pobranej opłaty targowej z targowicy miejskiej.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2008 08:33
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2008 11:11
Data edycji: wtorek, 29 cze 2010 08:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 9546 razy
Ilość edycji: 1

Stanowisko pracy ds. księgowości materiałowej


PODINSPEKTOR

Krasińska Elżbieta

tel. (0-86) 278 - 51 - 45,
wew. 23

Pok. Nr 20


Podstawowy zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie księgi środków trwałych oraz ksiąg inwentarzowych.
 2. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.
 3. Prowadzenie analityki księgowości materiałowej (konto 310).
 4. Prowadzenie analityki konta 080.
 5. Prowadzenie zbioru przepisów dotyczących stanowiska pracy.
Data powstania: czwartek, 7 sie 2008 11:01
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2008 14:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 10756 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.