BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

2011-04-01 13:15 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012

2011-04-05 10:15 - Poprawiono omyłkę redakcyjną, która wystąpiła w sekcji IV-ej a dotyczyła zapisu: "IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.04.2011 godzina 10:00," Zapis poprawiono na: "IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00,".

Przejdź do wiadomości