BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (14 czerwca 2018 r.)

Stawiski, dnia 12 czerwca 2018r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.1.18.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/182/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2018 rok uprzejmie informuję, że kontrola problemowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. godz.12:00 w siedzibie OPS-u w Stawiskach.

 

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Urban Robert Józef

Data powstania: wtorek, 12 cze 2018 15:57
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2018 15:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 cze 2018 12:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 37 razy