BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (10 maja 2017)

Stawiski, dnia 08 maja 2017r.

KOMISJA ROLNICTWA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.3.11.2017

Z A W I A D O M I E N I E

     Informuję, że na dzień 10 maja 2017r. zwołałem posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz.10.00 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza umorzeń podatków lokalnych za 2016 rok.
  3. Działalność Schroniska dla zwierząt w Kolnie.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Marek Sobociński

Data powstania: poniedziałek, 8 maj 2017 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 8 maj 2017 15:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 paź 2017 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 349 razy