BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (22 lutego 2017 r.)

Stawiski, dnia 20 lutego 2017 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.1.14.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że na dzień 22 lutego 2017r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach o godz. 12:30.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Urban Robert Józef

Data powstania: wtorek, 21 lut 2017 07:44
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2017 07:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 maj 2017 15:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 405 razy