BIP Gminy Stawiski

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Gminy Stawiski za rok 2016

Stawiski, dnia 07 lutego 2017 r.

OŚR.7021.1.2017

I N F O R M A C J A

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
dla Gminy Stawiski za rok 2016

     Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) informuję, że po przeprowadzeniu analizy okresowych ocen jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę za 2016 rok i innych danych Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.032.5.2.2017 przedstawił obszarową ocenę jakości wody dla Gminy Stawiski.

      Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z wodociągów w: Stawiskach, Sokołach i Karwowie. Strefa Wodociągu w Stawiskach obejmuje 2 miejscowości: miasto Stawiski i wieś Chmielewo. Strefa Wodociągu w Sokołach obejmuje 20 wsi: Sokoły, Kuczyny, Zabiele, Michny, Tafiły, Dzięgiele, Rogale, Romany, Ramoty, Mieszołki, Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Barżykowo, Skroda Mała, Smolniki.

     Strefa wodociągu w Karwowie obejmuje 13 wsi: Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo, Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziski.

Lp. Obszar zaopatrzenia w wodę Strefa Wodociągu
w Stawiskach
Strefa Wodociągu
w Sokołach
Strefa Wodociągu
w Karwowie
1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stawiskach
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stawiskach
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stawiskach
2. Wielkość produkcji wody w m3 za 2016 r. i sposoby jej uzdatniania 61113
napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb
111562
napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb
115178,8
Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb
3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę 2226 2335 1700
4. Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana Woda przydatna
do spożycia

Uzdatnianie odpowiednie
Woda przydatna
do spożycia

Uzdatnianie odpowiednie
Woda przydatna
do spożycia

Uzdatnianie odpowiednie
5. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów brak brak brak
6. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze brak brak brak
7. Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody Nie prowadzono Nie prowadzono Nie prowadzono
8. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Nie prowadzono Nie prowadzono Nie prowadzono

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 lut 2017 12:02
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 12:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 617 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.